Vård och förvaring av dina sexleksaker

Goda råd om hur du ska sköta dina sexleksaker

Vård och förvaring av sexleksaker

Skötselråd för sexleksaker

Sexleksaker är oftast av hög kvalitet men kommer att utsättas för slitage och är känsliga för oaktsam behandling. När du hanterar en leksak så utsätt den inte för en omildare behandling än den är designad för. Tänk alltid på vad produkten är avsedd för. De flesta sexleksaker som är böjbara eller tänjbara är det till en viss gräns. En penisring är till exempel mycket elastisk, men inte hur mycket som helst. Om du tänjer materialet för mycket kan det uppstå bristningar, i värsta fall kan ringen gå av.

Om din leksak går på högvarv under en längre tid kan det hända att den blir varm över elektronikdelen. Detta är ett varningstecken. Sänk hastigheten eller stäng av motorn helt, annars finns risk att motorn överhettas. På pärlstavar och andra apparater med roterande kärna kan motorn bränna om de "stryps" med handen eller används analt, då musklerna i baken och handen är mycket starkare än musklerna i slidan. Elektronik kan också ta skada av att ramla i golvet. Generellt sett är sexleksaker med sladd rätt känsliga. Man kan inte dra hur man vill i sladdar och dosor, då lossnar de lödningar som finns i änden. Det är också risk för att lödningar lossnar genom att leksaken vibrerar för hårt och för länge, men det måste räknas som vanligt slitage.

Använd gärna batterier av hög kvalitet och ta alltid ur batterierna om du inte tänker använda din leksak på ett tag, batterierna kan läcka syra och förstöra produkten.

Tänk på att materialen gummi, latex, jelly, cyberskin och andra material som innehåller gummi eller latex kan lösas upp av olja, använd därför aldrig oljebaserade glidmedel tillsammans med dessa produkter.

Naturmaterial och silikon mår bäst av vattenbaserat glidmedel eftersom de kan börja absorbera obehagliga dofter i samband med silikonbaserat glidmedel och i värsta fall så kan leksakens yta förstöras.

Om du använder en massagestav både analt och vaginalt eller delar den med någon annan är det viktigt att du använder kondom och byter den mellan varven. Gå aldrig från analsex till vaginalsex utan en tvätt eller byte av kondom emellan. I baken har vi otäckt mycket bakterier som kan ställa till stora besvär om de kommer in i slidan.


Vård och rengöring av sexleksaker

Rätt skötsel ökar självklart produkternas livslängd. Rengöring är också viktigt eftersom det minskar risken för bl.a. infektioner och irritation i de områden där du är extra känslig. Om din produkt har bifogade skötselanvisningar rekommenderas det att de följs.

Generellt sett bör mjuka sexleksaker aldrig tvättas med tvål, utan bara med ljummet vatten. Undantag är naturligtvis hårda material, som plast eller metall.
Vill man ändå använda tvål, måste man se till att använda en mycket mild tvål, för att inte leksaken ska torka och bilda mikrosprickor, där bakterier kan få fäste. Bakterier förökar sig fort i rumstemperatur. Stark tvål kan också lösa upp ytskiktet så man får en kladdig leksak som inte känns så trevlig.

Vi på Intima rekommenderar att man efter tvätt desinficerar sin leksak med en hygienprodukt, för att få bort bakterier, exempelvis med Catchlife Hygien!
Efter tvätt och desinficering mår de flesta gummiblandningar bra av en återfuktning. Välj ett glidmedel som passar materialet och smörj in den med ett par droppar innan du lägger den i lådan.

Om din vibrator inte är vattentät så bör du vara aktsam så att inte elektroniken tar skada när du sköljer av leksaken. Ta för säkerhets skull ur batterierna innan du tvättar av din leksak. Om du av misstag skulle få in lite fukt i batterifacket bör du ta av locket och låta produkten torka i rumstemperatur. För att förhindra att batterikontakterna rostar kan du applicera pyttelite vaselin på dem.


Desinficering av sexleksaker
1. Tvätta produkten med ljummet vatten och torka.
2. Smörj eller spraya produkten med en hygienprodukt och låt torka någon minut.
3. Skölj av ytterligare en gång och torka.
4. Smörj in med några droppar glidmedel och du är klar.

Förvaring av sexleksaker

Försök att förvara dina sexleksaker i separata påsar, förpackning eller låda. Vissa material mår inte bra av att ligga tätt tillsammans med andra material. I bästa fall färgar de bara av sig, men i värsta fall smälter de ihop.

Ta alltid för vana att plocka ur batterier mellan gångerna, batterier kan läcka syra och det är ett onödigt sätt att förstöra sin leksak.

Se till att leksakerna är rena innan du lägger dem i förvaring, så att bakterier inte ligger och gror.
Genom att följa ovanstående tips så kan du öka levnadslängden på dina sexleksaker avsevärt!

Lycka till och ha roligt med dina leksaker!

Intima.se - för lust och glöd